• Karl Polanyi Center for Global Social Studies

Magyarország a világrendszerben – Hungary in the World-System

A Fordulat folyóirat és a Helyzet Műhely együttműködésében 2019 őszén megjelent a folyóirat 26. lapszáma "2008–2018: Válság és hegemónia Magyarországon" címmel. A koronavírus-járvány miatt mindeddig nem volt azonban alkalmunk olyan lapbemutatót és vitát tartani, amelyben kifejezetten a hazai kutatói és oktatói közösséget hívjuk meg. Ez a Karl Polanyi Research Centerrel együttműködésben megszervezett esemény elsősorban oktatóknak, hallgatóknak és kutatóknak, illetve a mai magyar közállapotok iránt érdeklődő tágabb közönségnek szól.


Felkért hozzászólók: Bodnár Judit, szociológus, egyetemi tanár, CEU Timár Judit, geográfus, tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Melegh Attila, szociológus, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem és Polányi Center for Global Social Studies, tudományos főmunkatárs, KSH Népességtudományi Kutatóintézet


A lapszámot bemutatják és a hozzászólásokra reagálnak: Czirfusz Márton, geográfus, tudományos munkatárs RKI KRTK Éber Márk, szociológus, egyetemi adjunktus, ELTE TÁTK


ONLINE esemény

Szeptember 11., péntek, 16:00 – 18:00

Hungary in the World-System


As a product of collaboration between Fordulat journal and the Public Sociology Working Group "Helyzet", the journal published its 26th issue "2008–2018: Crisis and hegemony in Hungary". Due to the COVID-19 pandemic previously there was no opportunity to organize an issue launch and public debate, which invites the local community of researchers and teachers. This event co-organized with Karl Polanyi Research Center is intended not only for teachers, students and researchers, but also for the wider public interested in Hungarian public affairs.


Commentators: Judit Bodnár, sociologist, professor, CEU Judit Timár, geographer, senior research fellow, KRTK Institute for Regional Studies; associate professor, Eötvös Loránd University Attila Melegh, sociologist, associate professor, Corvinus University of Budapest and Karl Polanyi Research Center for Global Social Studies; senior research fellow, KSH Demographic Research Institute


The issue is introduced and comments answered by: Márton Czirfusz, geographer, research fellow, RKI KRTK Márk Éber, sociologist, assistant professor, ELTE TÁTK


ONLINE Event

11 September, Friday, 4:00 PM – 6:00 PM
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

© KARL POLANYI RESEARCH CENTER FOR GLOBAL SOCIAL STUDIES, 2020

WEBSITE DEVELOPMENT: ZOLTÁN GINELLI